Contacte

DISTRIBUIDORS

T. +34 658 90 11 51
boonissim@boonissim.com

Per a més informació, si us plau, ompliu el següent formulari.

*Persona de contacte

*Adreça de correu electrònic

*Telèfon de contacte

Comentaris

* Camps obligatoris

Boonissim garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de dades de caràcter personal i, d'acord amb l'EL 15/1999, de 13 de desembre, el client/usuari queda informat i presta el seu consentiment perquè les seves dades puguin ser tractades i incorporades als fitxers automatitzats de l'empresa.

El client/usuari accepta que les seves dades puguin ser cedits exclusivament per a les finalitats al fet que es refereix el paràgraf primer i per poder prestar els serveis corporatius amb finalitats estrictament d'informació empresarial. Aquesta acceptació sempre té caràcter revocable, sense efectes retroactius, d'acord amb allò que disposen els articles 6 i 11 de la EL 15/1999 de 13 de desembre.

Aquesta política de privacitat assegura l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes establerts a la legislació vigent, i l'usuari pot utilitzar qualsevol canal de comunicació.ENVIAR